Home Strike Witches: 501 Butai Hasshin Shimasu!

Strike Witches: 501 Butai Hasshin Shimasu!